Snurk je structureel? Een antisnurkbeugel maakt hier zeker een einde aan!

anti snurk beugel

Wie tijdens zijn of haar slaap vaak snurkt, die ervaart hoe dan ook overlast. Dit kan zijn van klagende mensen die in dezelfde kamer slapen, maar ook een snurker zelf ondervindt er hinder van. Snurken leidt namelijk nu eenmaal tot een minder goede nachtrust en dus meer vermoeidheid overdag. Iets doen tegen structureel gesnurk is dan ook zeker niet gewenst. Stelt de huisarts dat het snurken mogelijk wordt veroorzaakt door overgewicht, roken of overmatig alcoholgebruik? Dan weet je wat je te doen staat. Wordt snurken echter veroorzaakt door een onderliggende ziekte (diabetes) of kan de oorzaak niet met genoeg zekerheid vastgesteld worden? Dan stelt je huisarts mogelijk voor aan anti snurk beugel aan te schaffen.

anti snurk beugel

Hoe onderscheid je een goede snurkbeugel?

Een antisnurkbeugel, in straattaal vaak ook simpelweg snurkbeugel genoemd, heeft als hoofdfunctie het openhouden van de luchtwegen. Vooral achterin je mond is dat nodig, want aldaar zorgen te ontspannen spieren voor het snurkende geluid. Een snurkbeugel zorgt ervoor dat je onderkaak dusdanig in positie blijft dat er altijd voldoende ruimte is voor lucht om in en uit te stromen. Let op als je op zoek gaat naar een snurkbeugel. Er kan geen sprake van zijn dat je een gestandaardiseerd model krijgt aangeboden. Elk hoofd en iedere kaak is namelijk verschillend. Een snurkbeugel moet dan ook op maat worden gemaakt, volgens de exacte afmetingen van jouw kaak. Alleen dan weet je zeker dat de beugel goed functioneert en waarschijnlijk je snurkprobleem grotendeels oplost.

anti snurk beugel